Về thương hiệu AMN

Thương hiệu máy tính mini AMN là thương hiệu được đăng ký bản quyền nhãn hiệu về máy tính mini tại Việt nam. Chủ sở hữu thương hiệu là Công ty TNHH Phát triển thương mại và Dịch vụ quốc tế T&T